ສາວງາມ ຂ້ອຍເວົ້າເພາະຂ້ອຍອິຕົນເຂົາ

ນາງງາມນີ້ເປັນບ້າແລ້ວຫວ່າຄືເວົ້າໄປເວົ້າມາອອກເປັນໄທແຮງຮ້າຍກວ່າສາວພອນທີ່ເປັນຄົນບໍ່ເຕັມປານນັ້ນເວົ້າໃຫ້ ສາວພອນ.

ນາງນີ້ໄດ້ເປັນນາຍເຂົາຫວ່າຈຶ່ງໃຊ້ສິດສັ່ງເຂົາ,ຖ້າໂຕເອງຢາກປົວຢາກຊ່ວຍເປັນຫຍັງຄືບໍ່ເອົາໄປປົວເອົາໄປຊ່ວຍເຂົາເລີຍເປັນຫຍັງ

ຈຶ່ງໃຊ້ສິດສັ່ງເຂົາເຈົ້າແລະນາງນີ້ກໍບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຍັງກັບເຂົາສະນັ້ນຄວນເຄົາລົບສິດທິຄົນອື່ນອັນນີ້ເວົ້າປານວ່າໂຕເປັນນາຍແລະເປັນພໍ່ແມ່ເຂົາຖືວ່າໃຊ້ສິດເກີນໄປ.

ເອົາໄປເອົາມາຖືກເຂົາດ່າແລ້ວພັດວ່າຢາກຟ້ອງເຂົາອັນນີ້ແມ່ນເປັນການສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບສັງຄົມແລະສ້າງບັນຫາກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ແລະຖ້າຢູ່ໆແລ້ວມີຄົນໄປດ່າໂລດນັ້ນແມ່ນແຕ່ອັນນີ້ເປັນນາງງາມປາກປາແດກເອງຈິບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າດ່າໄດ້ແນວໃດ?

ຄວນຍິນດີນຳເຂົາໃນສິ່ງທີ່ເຂົາຊ່ວຍໄດ້ຕາມຄວາມສາມາດຂອງເຂົາສ່ວນຄົນອື່ນທີ່ຢາກຊ່ວຍຫລືຢາກຊ່ວຍຫລາຍກວ່າເຂົາຫລືຢາກຊ່ວຍໃຫ້ດີກວ່າເຂົາກໍສາມາດຊ່ວຍໄດ້ຄືກັນເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ມີການກີດຫ້າມໃດໆ.

ບໍວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ເພືີ່ອແກ້ບັນຫາທີ່ສ້າງຂື້ນມາດ້ວຍຄວາມເຈຕະນາຂອງຕົນເອງທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດທີ່ໂພສໄປເວົ້າໃຫ້ເຂົາກ່ອນຖືກເຂົາດ່າແລ້ວພັດວ່າຢາກຟ້ອງເຂົາ,ຄັກແທ້ບາດນີ້!

ຊົມຄຼິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *