ແຈ້ງການດ່ວນ…!!!ເພື່ອການປ້ອງກັນເຫດອັກຄີໄພແລະເທົ່າທຽມກັນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ປ້ຳ ພລັສ ທຸກປ້ຳ ຈະບໍ່ຈຳໜ່າຍ ໂດຍການໃສ່ຕຸກ ທຸກໆປະເພດ ທຸກໆກໍລະນີ.

ແຈ້ງການ!! ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນເຫດອັກຄີໄພ, ເພື່ອຄວາມເທົ່າທຽມກັນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ພ້ອມທັງເປັນການປ້ອງກັນຜູ້ບໍຫວັງດີ ທີ່ພາກັນກັກຕູນນ້ຳມັນໄປຂາຍເກີນລາຄາທາງນອກ.

ດັ່ງນັ້ນ ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ປ້ຳ ພລັສ ທຸກປ້ຳທີ່ ປີໂຕຣເທຣດ ບໍລິຫານເອງທັງໝົດ #ຈະບໍ່ຈຳໜ່າຍໃຫ້ໂດຍການໃສ່ຕຸກ ທຸກໆປະເພດ ທຸກໆກໍລະນີ.

ຈະຍົກເວັ້ນບາງກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດ ຕາມການເຫັນດີຂອງຜູ້ຈັດການປ້ຳທີ່ໜ້າງານເທົ່ານັ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງແຈ້ງມາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ ຜູ້ບໍລິການທີ່ປ້ຳ ພລັສ ຮັບຊາບຕາມນີ້ດ້ວຍ..!

ທີ່ມາ: Petro Trade

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *