ຂ່າວດີ ຊາວໂຊເຟີ້ລົດເຮົາຫມົດທຸກຄົນ.

ສະບາຍດີຊາວໂຊເຟີ້ລົດເຮົາຫມົດທຸກຄົນດຽວນີ້ບໍລິສັດຫວຽດ..ນາມຕ້ຽນຕອງການໂຊເຟີ້ລົດຫລາຍຕຳແຫນ່ງ.

1.ໂຊເຟີ້ລົດດ້າມ.30ຄົນ2.ໂຊເຟີ້ລົດຈົກ6ຄົນ 6.000.000 /ເດືອນ3.ໂຊເຟີ້ລົດດຸດ2 ຄົນ.6.000.000/ເດືອນ4 .ໂຊເຟີ້ລົດເຈາະດິນ…9.000.000 /ເດືອນ.

ລົດດ້າມເງີນເດືອນ2.500.000ກີບ.ມີເງີນຖ້ຽວແລ່ນໄກ1km ຖ້າແກ່ໄດ້ມື້ຫມື່ງຮອດ25ຖ້ງວຕໍ່ມື້ແມ່ນ10.000 1ລົດ

ແລ່ນແຕ່1_2km ມື້ຫນື່ງໄດ້ຮອດ20ລົດແມ່ນ.12.000ຕໍ່1ລົດ

ແລ່ນແຕ່2_3km ໄດ້ຮອດ14ລົດຕໍ່ມື້ແມ່ນ18.000ຕໍ່1ລົດ

ແລ່ນແຕ່1_2km ມື້ຫນື່ງໄດ້ຮອດ20ລົດແມ່ນ.12.000ຕໍ່1ລົດ

ໄຜທີ່ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດຕອນນີ້.ໄປສະຫມັກເລີຍວັນທີ່24/5/2022.ຕຽມໄປເອົາລົດຢູ່ບໍ່ຄຳຫລັກ20ຢ້າຍລົງໄປບໍ່ຖ່ານຫິນກະລືມເຊກອງ..

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *