ເກີດເຫດລູກຢາກໄດ້ລົດ ແມ່ບໍ່ມີເງີນ ຈູດເຮຶອນຢູ່ ຫລັກ 40.

ເກີດເຫດລູກຢາກໄດ້ລົດ ແມ່ບໍ່ມີເງີນ ຈູດເຮຶອນຢູ່ ຫລັກ 40

ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

#ຂໍອະນຸຍາດພາບຕົ້ນສະບັບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.