ປໍ້ານໍ້າມັນ ທ່າສີ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ບໍ່ຍອມຂາຍນໍ້າມັນໃຫ້ປະຊາຊົນ, ແຕ່ຂາຍໃຫ້ ແມ່ຄ້າຊື້ນໍ້າມັນ ແລ້ວເອົາມາຂາຍຕໍ່ ໃນລາຄາແພງ!

#ຮ້ອງທຸກ ປໍ້ານໍ້າມັນ ທ່າສີ.

ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ,

ບໍ່ຍອມຂາຍນໍ້າມັນໃຫ້ປະຊາຊົນ,

ແຕ່ຂາຍໃຫ້ ແມ່ຄ້າຊື້ນໍ້າມັນ ແລ້ວເອົາມາຂາຍຕໍ່ ໃນລາຄາແພງ!

ຊ່ວຍແດ່.

ຄລິບ.

ເຊົ້າວັນທີ່ 14 ພຶດສະພາ 2022

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *