ປັບລາຄາ ບໍລິການວົງດົນຕຣີ.

ປະກາດແຈ້ງການ ອີງໃສ່: ການປັບຕົວຂຶ້ນຂອງຄ່າຄອງຊີບໃນສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ.ອີງໃສ່: ການຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ.

ຂອງບັນດາຜູ້ປະກອບການ ວົງດົນຕຣີ ພາຍໃນເມືອງແປກແຂວງຊຽງຂວາງ ຄັ້ງວັນທີ 25 ເມສາ 2022.

ດັງນັ້ນ ບັນດາຫົວຫນ້າວົງດົນຕຣີ ໃນທົ່ວເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈິ່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງ ບັນດາທ່ານຜູ້ທີ່ຊົມໃຊ້ ການບໍລິການ ວົງດົນຕຣີ ທົ່ວເມືອງ ແປກ ກໍ່ຄື ທົ່ວແຂວງຊຽງຂວາງຮັບຮູ້ວ່າ:

ນັບແຕ່ ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2022 ເປັນໄປ ແມ່ນຈະໄດ້ປັບລາຄາ ບໍລິການວົງດົນຕຣີ ສໍາລັບວົງເອເລັກໂທນ ແມ່ນຈາກລາຄາ 1.500.000 ກີບ ຕໍ່ 1ຄັ້ງຕໍ່ 1 ວົງ ຂຶ້ນເປັນ 2.000.000 ກີບຕໍ່ 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ 1ວົງ

ສໍາລັບວົງ ໃຫຍ່ເສບເຕັມວົງ ແມ່ນຈາກລາຄາ 3.500.000 ກີບ ຕໍ່ 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ 1 ວົງ ຂຶ້ນເປັນ 4.000.000 ກີບ ຕໍ່ 1ຄັ້ງ ພາຍໃນເທດສະບານ ຖ້າອອກເຂດ ນອກ ຫຼື ຕ່າງເມືອງໄທ.

ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຄ່ານ້ໍາມັນລົດ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງຂອງເຈົ້າ ວົງດົນຕຣີກັບລູກຄ້າ.

ແຈ້ງການ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *