ແຈ້ງການ..! ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ ນ້ຳມັນໝົດຍ້ອນຂາດແຄນເງິນຕາ ບໍ່ມີເງິນໄປຊື້.

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟລາວ ຈໍາຫນ່າຍພາຍໃນ.ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 09/05/2022

ແຈ້ງການເຖິງ: ບັນດາປ້ໍາຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງ ລນລ ທົ່ວປະເທດ.

ເລື່ອງ: ການສະຫນອງນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟບໍ່ພຽງພໍ່ຂອງລູກຄ້າ.ອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ ຈໍາຫນ່າຍພາຍໃນ, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ ບຸນຄຸນເປັນຢ່າງສູງມາຍັງບັນດານ້ໍາຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍນໍ້າມັນທົ່ວປະເທດ ທີ່ໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມ ຮ່ວມມືໃນການ ຊື້-ຂາຍ ນ້ໍາມັນດ້ວຍດີຕະຫລອດມາ,

ພ້ອມນີ້ລັດວິສາຫະກິດນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟລາວ (ລນລ ) ຂໍ້ແຈ້ງ ໃຫ້ບັນດາລູກຄ້ານ້ໍາຕົວແທນນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟລາວທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ຊາບວ່າ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ທາງບໍລິສັດ ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສາມາດຕອບສະຫນອງນ້ໍາມັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

ເຫດຜົນຍ້ອນສະພາບລວມຂອງພະຍາດໂຄວິດ ບວກກັບສົງຄາມຢູ່ອແກນ ແລະ ສະເພາະພາຍໃນ ປະເທດ ແມ່ນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນເງິນຢູ່ທະນາຄານຂອງລັດ ຕາມອັດຕາລັດຖະບານກໍານົດໃຫ້ເພື່ອໄປຈ່າຍຊື້ ນ້ໍາມັນຈາກຕ່າງປະເທດ ມາບໍລິການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ຈຶ່ງເກີດຂໍ້ຍຸ້ງຍາກຄືບັນດາທ່ານໄດ້ພົບພໍ້ໃນປັດຈຸບັນ ສະ ນັ້ນທາງ ລນລ ເຮົາຈະຊອກຫາທຸກວິທີທາງພະຍາຍາມຫາທາງອອກໃຫ້ໄດ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງການມາເພື່ອໃຫ້ທຸກທ່ານຊາບ ແລະ ລໍຖ້າຈົນກ່ວາທາງບໍລິສັດພວກເຮົາຈະມີນ້ໍາມັນ ເພື່ອສະຫນອງໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *