ຖ້າລາວນຳເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກລັດຊຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນຫລຸດເກືອບ 7.000 ກີບ/ລິດ.

ລາຄານໍ້າມັນຕະຫຼາດໂລກ 116$/barrel(1 barrel=159ລິດ ນໍ້າມັນດິບ).

ນ້ຳມັນຣັດເຊຍຂາຍມາອາຊີ 35$/barrel.

ການຂົນສົ່ງນໍ້າມັນດິບມາແຕ່ຣັດເຊຍຕອ້ງໃຊ້ tank car. ບໍລິມາດ 30 – 120ມ3. (120ມ3=120.000ລິດ)ຄ່າຂົນມົ່ງຈະປະມານ 7500$/120ມ3.

ເມື່ອມາຄິດໄຫລ່ສົມທຽບA.ນ້ຳມັນຈາກລັດເຊຍ755b x 35$= 26.000 $ຄ່າຂົນສົ່ງ =7500$ລວມ = 31.500$

B.ຈາກສິງກາໂປ.ລາຄານ້ຳມັນ 116$ຄ່າຂົນສົ່ງ = 500 $755 b x 116$ = 87.580$ລວມ = 88.000 $

ລາຄາຕໍ່ລິດທີ່ຊື້A.ຈາກລັດເຊຍ 0.2625$ / ລິດB. ຈາກສິງກາໂປ 0.7333$ / ລິດຄວາມແຕກຕ່າງ 0.4708$ / ລິດ.

ຖ້າຄິດເປັນເງິນກີບA.ຈາກລັດເຊຍ 3.675 ກີບ / ລິດB. ຈາກສິງກາໂປ 10.26 ກີບ / ລິດຄວາມແຕກຕ່າງ ຫລື ຈະປະຢັດເງິນໄດ້ 6.591 ກີບ / ລິດ.

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ຈາກທ່ານ Soulath Thoummavong

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *