ບໍ່ກ້າຂີ່ລົດ ຢ້ານລົດຕາຍວ່າຊັ້ນ.

ບໍ່ກ້າຂີ່ລົດ ຢ້ານລົດຕາຍວ່າຊັ້ນ.

ຖ້າຮັກປານນີ້ກະປະໄວ້ຢູ່ເຮືອນສາລຸງເອີຍ.

ຊົມຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *