ຮີບໄປສະໝັກເລີຍ..!! ບໍລິສັດ ວິລະບູລີພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ປະກາດ ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ປະກາດ ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ ທີ່ປືກສາດ້ານຄວາມປອດໄພສຸກຂະພາບແຮງງານ Safety officer ຈຳນວນ 5 ຕຳແໜ່ງ,

ຕ້ອງມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມປອດໄພໃນໃນວຽກອຸດສະຫະກຳບໍ່ແຮ່ມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ2 ປີ, ສາມາດປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນໜ້າວຽກໄດ້, ສາມາດ ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບອົມກ່ຽວກັບເລື່ອງສຸຂະພາບ ຄວາມປອດໄພ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໜ້າສະໜາມໄດ້,

ສາມາດເຮັດບົດລາຍງານສະຖິຕິຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໄດ้,ສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນການສື່ສານໄດ້ດີ.

ເງີນເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນ 6 – 8 ລ້ານກີບ, ມີອາຫານໃຫ້ ພ້ອມບ່ອນພັກເຊົາ, ເຮັດວຽກ30ມື້ ພັກ 7ມືສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ບ້ານໂນນສົມບູນ, ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສົນໃຈໂທ 02022794259

,email : bounlong.xaykosy@gmail.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *