ໄຜເຫັນໂພດນີ້ຂຶ້ນນາເຟດບຸກ ກົດໄລ ກົດແຊ່ຮ ເພື່ອຮັບໂຊກລາບລໍ້າລວຍເງິນທອງ.

ໄຜເຫັນໂພດນີ້ຂຶ້ນນາເຟດບຸກ ກົດໄລ ກົດແຊ່ຮ ເພື່ອຮັບໂຊກລາບລໍ້າລວຍເງິນທອງ.

ໄຜເຫັນໂພດນີ້ຂຶ້ນນາເຟດບຸກ ກົດໄລ ກົດແຊ່ຮ ຂໍ້ໄຫ້ທ່ານມີຊີວິດທີດີມີຄວາມສຸກປອດໄພຕໍ່.

ໂລກໂຄວິດໂລກຮ້າຍ ທ່ານໄດ້ແຊຮຕໍ່ໄປຂໍ້ໄຫ້ເຮັງໆມານຖຶກເລກ 400-800ລ້ານ ສາທຸ ສາທຸ????

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *