ຂໍໃຫ້ ນ້ອງໄພ້ແລະຫລານສາວ ໄປເປັນນາງຢູ່ສະຫວັນຊັນຟ້າເດີ້.. ຈາກໄປຍ້ອນ..

P.i.R ນ້ອງໄພ້ແລະຫລານສາວ ໄປເປັນນາງຢູ່ສະຫວັນຊັນຟ້າເດີ …ລາວສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງແລະຫມໍບອກໃຫ້ລາວເອົາລູກອອກ ກະເສຍທັງແມ່ທັງລູກ.

ເຊື້ອນີ້ແນະເກີດລູກນະບໍ່ຮູ້ວ່າຈີ່ຍາກຫລືວ່າງ່າຍສະນັ້ນມືງຢ່າເອົາແມ່ຂອງມືງໄປປຽບທຽບວ່າຄົນອື່ນດີກວ່າແມ່ບັງເກີດກ້າວໂຕເອງຄິດເຫັນພະຄຸນຂອງແມ່ແດ່ໃຫຍ່ແລ້ວເຖົ້າແລ້ວເວົ້າຫຍັງກະເປັນມົດແລ້ວກູກະເມື່ອຍນຳຄອບຄົວແລ້ວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.