ຕ້ອງການຮັບແຮງງານ ລະດູການ5ເດືອນ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ. ເກົາຫລີ ??!!!.

? ບໍລິສັດສະຫວັນບໍລິການຈັດຫາງານ.

ຕ້ອງການຮັບແຮງງານ ລະດູການ5ເດືອນ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ. ເກົາຫລີ ??!!!

?ຮັບດ່ວນຈຳນວນ200ຄົນ

?ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ1600$-2000$ ບໍ່ໄດ້ນັບ OT.

?ໜ້າວຽກແມ່ການກະເສດ.

?ເຮັດວຽກ8ຊົ່ວໂມງ/ມື້.

✔ເງື່ອນໄຂ້ຜູ້ສະໝັກ ອາຍຸ 30-50ປີ○ບໍ່ຈຳກັດປະເພດ ( ຄູ່ຜົວເມຍກໍ່ໄດ້ )○ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຫ້າວຫັນ○ຕາເຫັນແຈ້ງ, ຕາບໍ່ບອດສີ○ເປັນຄົນດີບໍ່ເຄີຍມີໂທດມາກ່ອນ,ບໍ່ເສບຢາເສບຕິດ.

✔ເອກະສານຕ້ອງມີ:●ສຳມະໂນຄົວ ( ສຳເນົາສີ 1ຊຸດ )●ບັດປະຈຳຕົວ ( ສຳເນົາສີ1 ສະບັບ)

●ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ( ສະບັບແທ້ 1ຊຸດ)●ໃບແຈ້ງໂທດ ( ສະບັບແທ້1ຊຸດ )●ຮູບ 3,5×4,5 ແລະ 4×6 ເປັນ 1ຊຸດ●ບັດສັກວັກຊີນ (ໃຫ້ຄົບ 3ເຂັ້ມຂື້ນໄປ)

ເຂົ້າມາສະໝັກໂດຍຕົງທີ່ບໍລິສັດ, ເພາະຈະມີການກວດສຸພາບຢູ່ທີບໍລິສັດສະຖານທີ: ບໍລິສັດສະຫວັນບໍລິການຈັດຫາງານ, ບ.ສົມສະຫງ່າ, ຮອມ4, ມ.ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ຊອກຖາມຂໍ້ມຸນເພີ່ມເຕີມໄດ້.

?0305658802

?0305658803.

ຂໍໃຫ້ໂທມາພາຍໃນໂມງທາງລັດຖະການເທົ່ານັ້ນເດີ??ບໍ່ສະດວກຮັບສາຍນອກໂມງລັດຖະການ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *