ກົກເປົ້າໃຫຍ່ ເປັນຢາແກ້ຕຸ່ມຫມາກໃສ ແລະ ຮັກສາມະເຣັງເຕົ່ານົມ ທີ່ໄດ້ຜົນ.

ຕົ້ນກົກເປົ້າໃຫຍ່ ເປັນຢາແກ້ຕຸ່ມຫມາກສຸກຫມາກໃສ ທີ່ເກີດຕາມຮາ່ງກາຍ ທັງເດັກນອ້ຍແລະຜູ້ໃຫຍ່ ຈື່ງໄດ້ເອົາເຜີຍແຜບອກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຊາບເພາະມີຜູ້ຖາມຫລາຍຄົນ.

ວິທີໃຊ້ໃຫ້ເອົາໃບ7 ໃບມາຊອຍແລ້ວຕົ້ມໃສ່ນຳ້ສາມລີດຕົ້ມຟົດ 15 ນາທີແລ້ວເອົາໄປປະສົມນຳ້ອາບເຊົ້າແລງບໍ່ເກີນສາມວັນດີແທ້ໆເດີຖາ້ເຫັນຄົນເປັນຕຸ່ມທີ່ວ່ານີ້ຈົ່ງບອກແດ່ເດີຈະໄດ້ບຸນຫລາຍແທ້ແລ

ນອກນັ້ນ, ໃຊ້ກົກເປົ້າໃຫຍ່.ກົກເຂັມຂາວ.ກົກຫູກວາງ ແລະ ກົກເຂັມແດງກໍ່ເປັນຢາດີມະເລັງເຕົ້ານົມ ເຊີ່ງໃຊ້ຕົ້ມກີນທັງ 4 ຢາ່ງນີ້ລວມກັນ 1 ຂີດໃສ່ນຳ້ 1 ລີດຕົ້ມຟົດ 15 ນາທີພໍ (ສະເພາະກົກເປົ້າປອກເປືອກຖີ້ມເດີ) ກີນຕາງນ້ຳ 3 ວັນ.

ຖ້າຖືກອາການເຈັບຈະລົດລົງຢາ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ຂື້ນປະຈຸບັນນຳໄປປົວທົດລອງແລ້ວອາການກໍ່ດີຂື້ນຫລາຍຈື່ງລົງບອກເພື່ອຊວ່ຍຜູ້ເປັນພະຍາດນີ້ໃຫ້ເຊົາແລະຢາຝົນທາໃຫ້ເອົາກົກບີກະທິງ ແລະ ກົກນາງສີດານັ່ງແທ່ນເດີອາດດີແລ.

ບອກສູດຈາກ: ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ ຈອມທອງ ມໍເຕີ່ອຸດົມສຸກ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *