ດ່ວນໆເກີດເຫດລົດໃຫຍ່ຕຳລົດຈົນເຮັດທັງສອງຄັນ ຕົກເຫວ.

ດ່ວນໆເກີດເຫດລົດໃຫຍ່ຕຳລົດຈົນເຮັດທັງສອງຄັນ ຕົກເຫວ.

ຝົນຕົກທາງລື່ນຂັບລົດດ້ວຍຄວາມໄວເລີຍເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ.

ຝົນຕົກທາງລື່ນຂັບລົດດ້ວຍຄວາມໄວເລີຍເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ.

ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໜັກ ແລະ ອາຫານສາຫັດ.

ຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.