ຍອມໃຈໂຈນບໍ່ລະຄວາມພະຍາຍາມ

ຍອມໃຈໂຈນບໍ່ລະຄວາມພະຍາຍາມ.

ແຕ່ກະຕ້ອງຍອມຮັບເມຍຂອງເຈົ້າຂອງລົດໂຫດກວ່າຜົວ

ຊົມຄຼິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *