ຂ່າວວ່າ ນໍ້າມັນສິຂາດຕະຫລາດ ສະຫລຸບແລ້ວ

ພວກປັ່ນຂ່າວວ່າ ນໍ້າມັນສິຂາດຕະຫລາດ ສະຫລຸບແລ້ວ.

ພວກປໍ້ານໍ້າມັນຈໍານວນໜື່ງເປັນຄົນປັ່ນຂ່າວ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງຂາຍດີ ຢ່າຫາເຮັດເດີ ແລະບໍ່ຕ້ອງໄປເຊື່ອພວກເຂົາ.

ມັນບໍ່ໜົດແທ້ດອກນໍ້າມັນນັ້ນ ໃນມະຫາສະໝຸດມີນໍ້າມັນຫຼາຍລ້ານລ້ານໂຕນ ບໍ່ມີໝົດນໍ້າມັນນັ້ນ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *