ຮີບໄປສະໝັກເລີຍ..!! ໃຜສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1700$-2000$/ເດືອນ

ໃຜສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫລີຕິດຕໍ່ມາໄດ້ເດີ  ຮັບດ່ວນ-ປິດຮັບ30/4/2022ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1700$-2000$/ເດືອນບໍລິສັດສະຫວັນເປີດລົງທະບຽນຮຽນ.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຈະມາສະມັກມີດັ່ງນີ້:

1,ບໍ່ຈຳກັດເພດ18-33ປີ

2,ຕ້ອງຈົບມໍ4ຂື້ນໄປ

3,ສາຍຕາຕ້ອງບໍ່ບອດສີ.

4.ໃບແຈ້ງໂທດ

5.ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

6.ໃບສັກວັກຊີນ

7.ບັນຊີທະນາຄານການຄ້າເປັນພາສາອັງກິດ

8.ໃບປະກາດໃບຄະແນນຖ້າມີ

ສາມາດຝາກຊື່ໄວ້ໄດ້ເລີຍ

ໍ==> ສາມາດລົງທະບຽນຕາມນີ້ເລີຍ: https://forms.gle/zeX4if2zw2js5X7A6
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສົມສະຫງ່າຮ່ອມ04,ເມືອງໄຊ

ເສດຖານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ເບີໂທ:0302222119

ວອັດແອັບ02055330087

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *