ໃຜຫວ່າງງານ ຮີບໄປສະຫມັກເດີ້.(ເປັນບໍ່ເປັນກໍ່ຮັບ)​!. ພຽງແຕ່ມີຄວາມດຸຫມັ່ນ..​ຕ້ອງການພະນັກງານ ຈຳຫນວນ ຫລາຍ.

ປະກາດຮັບສະຫມັກ(ດ່ວນ) ບໍລິສັດ ມັດສຄອດ ດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານການຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບເຊບຕີ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເອີຣົບ,

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ລົງທືນໂດຍນັກ ລົງທືນຈາກປະເທດເດັນມາກໃນການຜະລີດເຄື່ອງນຸ່ງຮົມເພື່ອສົ່ງອອກ 100% ສູ່ຕະຫລາດ ເອີລົບ, ອາເມລິກາ ແລະ ອອດສເຕຼເລຍ: ເຊີ່ງໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ອາຊີເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍປີ ແລະ.

ປະຈຸບັນໄດ້ເປີດສາມສາຂາ ທີ່ປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ, ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີຜົນປະໂຫຍດຄ່າຕອບແທນ,ສະຫວັດດີ ການທີ່ດີ, ມີລາຍຮັບແລະວຽກທີ່ຫມັ້ນຄົງເປັນຕົ້ນ ພ້ອມນັ້ນພະນັກງານສາມາດເຮັດວຽກຈົນກວ່າອາຍຸຄົບກະສຽນຕາມກົດຫມາຍແຮງງານ: ເຊີ່ງພວກເຮົາມີນະໂຍບາຍດັ່ງນີ້.

1. ເງີນເດືອນພື້ນຖານເງິນຂະຫຍັນ.

2. ເງີນອັດຕາໂຮງງານ.

3. ເງີນການຜະລິດ.

4.ເງີນເດືອນທີ.

5.ເງີນປີການ (ເຮັດວຽກຄືບ ຫນື່ງປີ ຂື້ນໄປ).

6. ອາຫານທ່ຽງຫມີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກໂພສະນາການ.

7.ຄູປິ່ນປົວແລະໃຫ້ຄໍາແນະດ້ານສຸຂະພາບຟຮີ

8.ມີ ວັນພັກປະຈໍາປີ ເລະ ວັນພັກທາງລັດຖະການຕ່າງໆ.

9.ກວດເຊັກສຸຂະພາບປະຈໍາປີຟີຼ

10. ມິລົດຮັບສົງ (ຖ້ານໍາໃຊ້ພາຫະນາຕົນເອງແມ່ນມີຄ່ານ້ໍາມັນລົດໃຫ້)

11. ຊຸດເຄື່ອງເເບບ.

12. ຄັດເລືອກພະນັກງານດີເດັ່ນປະຈໍາເດືອນແລະປີ.

13. ປະກັນສັງຕື່ມ ແລະ ສະຫັວດດິການອື່ນໆອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດປະຈຸບັນ.​

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕໍາແຫນ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຫົວໜ້າກວດຄຸນນະພາບເຄື່ອງກ່ອນສົ່ງອອກຂັ້ນສຸດທ້າຍ 01 ຕໍາແໜ່ງ.

2. ຫົວໜ້າຄວບຄຸມຫ້ອງຕັດ(ມີປະສົບການ, ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້) 01 ຕໍາແໜ່ງ.

3. ພະນັກງານວິເຄາະການຜະລິດ IE (ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດ, ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ສາມາດສະໝັກໄດ້) 15 ຕໍາແໜ່ງ.

4. ພະນັກງານແປພາສາ ລາວ -ອັງກິດ-ລາວ (ປະສົບການແປໃນໂຮງງານຕັດຫຍິບ) 02 ຕໍາແໜ່ງ.

5. ພະນັກງານຕັດຫຍິບ (ມີປະສົບການຫຍິບ )1,200 ຕໍາແໜ່ງ.

6. ພະນັກງານສ້ອມແປງຈັກຫຍິບ (ມີປະສົບການຜ່ານການສ້ອມແປງຈັກຫຍິບໂຮງງານ) 20 ຕໍາແໜ່ງ.

7. ຄູສອນຫຍິບ ( ມີປະສົບການສອນ ຫຼື ສອນຢູ່ໂຮງງານຕັດຫຍິບ)20 ຕຳແໜ່ງ.

8. ພະນັກງານຫ້ອງສາງ Warehouse 01 ຕໍາແໜ່ງ9. ພະນັກງານ ຄຸມສາງອາໄຫຼ່ Spare part controller ( ມີປະສົບການ ) 01 ຕໍາແໜ່ງ.

10. ພະນັກງານ ຫ້ອງການບໍລິຫານ ADM Officer (ມີປະສົບການໃນການດ້ານກວດສອບ, ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້) 01 ຕໍາແໜ່ງ.

11. ພະນັກງານ ບຸກຄະລາກອນ HR Section Leader (ມີປະສົບການ, ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດແລະຫວຽດນາມໄດ້) 01 ຕໍາແໜ່ງ.

12. ພະນັກງານ ກວດເຄື່ອງກ່ອນສົ່ງອອກ AQL (ຜູ້ຍິງ) (ມີປະສົບການ, ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້).

ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່: ຖະໜົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ຫຼັກ 22, ບ້ານ ໂນນທອງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ໂທ 021 737011, 020 59995987, 020 5488 8549, 020 55544027, 020 93567877, 020 97769265.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *