ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງໃນເມືອງ Mariupol #2.

ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງໃນເມືອງ Mariupol.

ອອກມາມອບດອກໄມ້ເພື່ອສະແດງຄວາມປິຕິຍິນດີກັບໄຊຊະນະຂອງກອງທັບຣັດເຊຍ ແລະຂອບໃຈ.

ທີ່ມາຊ່ວຍປົດປ່ອຍພວກເຂົາເຈົ້າອອກຈາກການກົດຂີ່ຂອງພວກນາຊີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *