ຮີບໄປສະໝັກດ່ວນ..!! ບໍລິສັດ ໂຮຢາ ປະກາດຮັບພະນັກງານ ຈຳນວນຫຼາຍ ເງິນເດືອນ 4.000.000 – 10.000.000 ກີບ

ບໍລິສັດ ໂຮຢາ ລາວ ຈຳກັດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ.

1. ວິສະວະກອນປະກັນຄຸນນະພາບ 1ຕຳແໜ່ງ

2. ວິສະວະກອນ IT 1ຕຳແໜ່ງ

3. ວິສະກອນບຳລຸງຮັກສາ 1ຕຳແໜ່ງ

4. ຊ່າງສ້ອມບຳລຸງ 18ຕຳແໜ່ງ

Tel: 021 221044, 021 221045e-mail: hlao.recruit.hr@hoya.com

#ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *