ດ່ວນ! ປັບລາຄານໍ້າມັນຄັ້ງທີ 11 ຂອງປີ 2022.

ດ່ວນ! ປັບລາຄານໍ້າມັນຄັ້ງທີ 11 ຂອງປີ 2022

ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ -90 ກີບ/ລິດ.

ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນແອັດໍັງທຳມະດາ -20ກີບ/ລິດ.

ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນກາຊວນ +310 ກີບ/ລິດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *