ປະເທດ ສີລັງກາ ປະກາດລົ້ມລະລາຍ.

ປະເທດ ສີລັງກາ ປະກາດລົ້ມລະລາຍ! ຫຼັງຈາກບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ນາໆຊາດໄດ້.

ໂດຍບັນຫາເກີດຈາກລັດຖະບານກູ້ເງິນຕ່າງປະເທດຈໍານວນສູງ ເເລະ ເງິນເຟີ້.

ຂໍ້ມູນຈາກທະນາຄານກາງປະເທດ ສີລັງກາ ສະເເດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທຶນສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2022 ຫຼຸດລົງ ຢ່າງໄວ ຈົນຮອດ 16% ຫຼື ພຽງ 1,930 ລ້ານ ໂດລາ ເທົ່ານັ້ນ..

ປັດຈຸບັນ ປະເທດ ສີລັງກາ ມີໜີ້ຕ່າງປະເທດທີ່ຕ້ອງຊໍາລະພາຍໃນປີນີ້ ເຖິງ 4,000 ລ້ານໂດລາ.

ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງ ໜີ້ພັນທະບັດ ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄືນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ມີມູນຄ່າ 1,000 ລ້ານໂດລາ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *