ມື້ນີ້ ຕິດ​ເພີ່ມໃຫມ່ +312 ຄົນ.

ມື້ນີ້ ຕິດ​ເພີ່ມໃຫມ່ +312 ຄົນ (ເສັຍຊີວິດໃຫມ່ +4 ຄົນ. ) ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ ຄົນ, ຊຸມຊົນ ຄົນ….

ລາຍງານພາກເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 18/4/2022 , ໄດ້ກວດວິເຄາະ ທັງຫມົດ ຕົວຢ່າງ, ໃນນັ້ນ, ກວດພົບເຊື້ອ 312 ຕົວຢ່າງ,

ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງມີຄື:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *