ຕ້ອງການດ່ວນໆ ຮີບໄປສະໝັກເດີ.

*​*​ບໍລິສັດ​ຊິໂດໄຮ່ໂດ​ເລກ​10​ຈຳກັດ*​*

(ດວ່ນ​ໆ)

-ໂຊເຟີລົດ​ຈົກ​(ຕີນຢາງ)​1ຄົນ​ເງິນເດືອນ​:4.5-5.000.000

-ໂຊເຟີລົດ​ດ້າມ​ຈຳນວນ​6ຄົນ​ເງິນ​ເດືອນ​:3.5-4.000.000

-ໂຊເຟີລົດ​ໂລ​ຈຳນວນ​2​ຄົນ​ເງິນ​ເດືອນ​:3-3.500.000

*​ຕ້ອງ​ມີປະສົບການ​ຢາງ​ຫ​ນ່​ອຍ​5-6​ປີ​(ຕ້ອງ​ຂັບລົດ​ເກັ່ງ)

*​ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ສັກ​ຢາຄົບ​2.3.4​ເຂັມ*​ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ຂັບ​ຂີ່​BC-ທາງບໍລິສັດ​ມີທີ່ພັກແລະເຂົ້າກິນ3ຄາບ.

ກອ່ນຊິໄປເຮັດວຽກຕ້ອງມາກັກໂຕທີ່ບໍລິສັດກອ່ນ1ອາທິດ*ສະຖານ​ທີ່ເຮັດວຽກ​ແມ່ນຢູ່​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ.

ເມືອງກະລືມ​ແຂວງເຊກອງ​*ສົນໃຈ​ເບີໂທ​:ທ້າວ​ອາຢົງ​020 5727 4048

ທ້າວ​ອາຈັງ​020 5599 1856.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *