ລັດເຊຍ ເຫລືອອົດ ມີຄຳສັ່ງວ່າຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ.

ປ.ຂອງຢູເຄຣນ ເຊເຣນສະກີ້ ປິ້ນຄຳທຸກເທື່ອທີ່ມີການເຈລະຈາ ມັກຈະມີຂໍ້ຕໍ່ລອງໃຫມ່ໆມາໃຫ້ຝ່າຍລັດເຊຍຍອມຮັບຕໍ່ຂໍ້ສະເຫນີຂອງຕົນທຸກໆຄັ້ງ ທີ່ມີການເຈລະຈາ.

—ຜູ້ນຳແຫ່ງລັດເຊຍ ເຫລືອອົດ ມີຄຳສັ່ງວ່າຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ ສັ່ງປິດການເຈລະຈາ ແລະຈະບໍ່ມີຂໍ້ຕໍ່ລອງໃດໆອີກ ໃນອານາຄົດ.

ພ້ອມກັບຄຳສັ່ງໃຫ້ກອງກຳລັງທະຫານຂອງລັດເຊຍປິດລ້ອມແລະຖະຫລົ່ມຫນັກແບບຕໍ່ເນື່ອງ..

ຂ່າວຈາກ:

https://www.facebook.com/100536751291248/posts/711353966876187/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *