ໝົດປີຍັງບໍ່ດີ ມຶງບິສົບໃສ່ກູຕອນປີໃໝ່.

ປີໃໝ່ນີ້ ຢ່າຫາເຮັດເດີ້ ຖ້າບໍ່ຢາກຜິດກັນຕີກັນແບບນີ້ ບີ້ສົບໃສ່ກັນເປັນເຫດ.

ຂ້ອຍຍອມໃຈພວກເຂົາເຈົ້າອີ່ຫີ່ຼ ບີ້ສົບໃສ່ກະຕີກັນ.

ໝົດປີຍັງບໍ່ດີ ມຶງບິສົບໃສ່ກູຕອນປີໃໝ່…ກູຢາກຕີມຶງນິ ?

ຊົມຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *