ມິນອອງລາຍ ຕາມຮອຍປູຕິນ ສັ່ງປົດປ່ອຍພະມ້າອອກຈາກອິດທິພົນດອລລາຣ໌.

ມິນອອງລາຍ ຕາມຮອຍປູຕິນ ສັ່ງປົດປ່ອຍພະມ້າອອກຈາກອິດທິພົນດອລລາຣ໌.

ໃຜມີດອລລາຣ໌ ກໍໃຫ້ໄປຝາກທະນາຄານ ຫ້າມຖືຄອງເປັນເງິນສົດ..

ຈາກນີ້ໄປ ດອລລາຣ໌ ຈະມີໄວ້ສຳລັບແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍສິນຄ້າກັບສະຫະລັດຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເງິນນີ້ເທົ່ານັ້ນ..

ໝາຍຄວາມວ່າ ຫາກຄ້າຂາຍກັບປະເທດໃດ ກໍໃຫ້ໃຊ້ເງິນຈາດພະມ້າ.

ບວກກັບເງິນປະເທດນັ້ນ ເຊັ່ນ: ກັບຈີນ ກໍໃຫ້ໃຊ້ ຈາດ ກັບຫຍວນ, ກັບອິນເດຍ ກໍໃຊ້ຈາດ ກັບຣູປີ..

ພ້ອມນີ້ ກໍນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນລະຫວ່າງປະເທດຊ່ອງອື່ນຄູ່ຂະໜານກັນໄປນຳ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ.

ຫາກວ່າວັນໃດວັນໜຶ່ງໄປເຮັດຜິດໃຈອະເມຣິກາເຂົ້າ ແລະຖືກພວກເຂົາຂວ້ຳບາດ ກໍຈະບໍ່ໄດ້ກະທົບໜັກ..

ທີ່ມາ : ສາຍຂ່າວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *