ປະກາດໆ ?‍♂️ສຳລັບໃຜທີ່ວ່າງງານ ຮັບພະນັກງານຂັບລົດຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ປະກາດໆ ?‍♂️ສຳລັບໃຜທີ່ວ່າງງານ ? ບໍລິສັດ ຫອມມາລາ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ປະກາດຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງມີດັ່ງນີ້:

ຊ່າງສ້ອມແປງທີ່ມີປະສົບການດ້ານການສ້ອມແປງປະເພດລົດໃຫຍ່ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,000,000 ຂຶ້ນໄປ ມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ໂຊເຟີລົດຈົກ 7 ຕຳແໜ່ງ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,000,000 ຂຶ້ນໄປ ອີງຕາມປະສົບການ,ຄວາມຊຳນານໃນການເຮັດວຽກ.

ໂຊເຟີລົດຕັກ 2 ຕຳແໜ່ງ: ເງີນເດຶອນເລີ່ມຕົ້ນ 2.500.000 ຂຶ້ນໄປ.

ໂຊເຟີລົດດ້າມ 9 ຕຳແໜ໋ງ : ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,500,000₭ ຂຶ້ນໄປ

ໂຊເຟີລົດລາກ 2 ຕຳແຫນ່ງ: ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,800,000-3,000,000 ຂຶ້ນໄປ ( ຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່ D ).

ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ 2 ຕຳແໜ່ງ ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1,500,000 ຂື້ນໄປ.

ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກມີດັ່ງລຸ່ມນີ້.

1.ເປັນຄົນພື້ນທີ່ ເຂດເມືອງວິລະບູລີ ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

2.ມີປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

3.ຮູູ້ລະບົບການນຳໃຊ້ກົນຈັກເປັນຢ່າງດີ.

4.ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກ

5.ຕ້ອງຮູ້ວິທີແກ້ໄຂເຫດການສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ.

6.ສຸຂະພາບ ແຂງແຮງ ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ.

7.ສາມາດເຮັດວຽກກາງຄືນໄດ້.

8.ຕ້ອງສັກວັກຊີນ.

ສະວັດດີການຈາກບໍລິສັດ.

ມີອາຫານ 3 ຄາບ.

ມີສະຖານທີ່ພັກເຊົາໃຫ້.

ມີວັນພັກໃຫ້ ເຮັດວຽກ 14 ວັນ ພັກ 7 ວັນ.

ມີວັນພັກປະຈຳປີໃຫ້#ເອກະສານຕິດຂັດມີ1 ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ2 ສຳມະໂນຄົວ ຫລື ບັດປະຈຳຕົວ3 ໃບຜ່ານງານ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ( ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020 22 680 394 )( Email: hs.planner16@hotmail.com )

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *