ໄລຍະກ່ອນປີໃໝ່ ທ່ານໃດຈະເດີນທາງຂຶ້ນແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ.

ໄລຍະກ່ອນປີໃໝ່ ທ່ານໃດຈະເດີນທາງຂຶ້ນແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ.

ມາກວດເບິ່ງລາຄາປີ້ໂດຍສານແຕ່ລະແຂວງ-ເມືອງ ນຳກັນ!.

ໝາຍເຫດ: ລາຄານີ້ຍັງບໍ່ປົກກະຕິ ຫຼືອາດມີການປ່ຽນແປງ.

ຮູບພາບ-ຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.