ດີປານປິດຖີ້ມ..!! ຕົ້ນກາເຫຼືອງ ຢາດີປົວ ບີຕື່ງ, ນຳ້ບີລົ້ນ ຫຼື ບີອັກເສບ ຫາຍຂາດ 100%.

ອັນນີ້ແມ່ນກົກກາເຫລືອງມັນເປັນຢາດີຫລາຍຢາ່ງແຕ່ຈະແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ປົວບີຕື່ງນຳ້ບີລົ້ນຫລືບີອັກເສບດີ 100%. ກົກໄມ້ນີ້ມັກເກີດຢູ່ແຄມນຳ້ແຄມທົ່ງນາເດີ ວິທີໃຊ້:

ເອົາລຳຕົ້ນມາຖາກເປືອກຫລືປອກເປືອກອອກແລ້ວຕັດເອົາຄ່ານີ້ວມືໃຫ້ໄດ້ກຳຫນື່ງແລ້ວນຳໄປແຊ່ໃສ່ນ້ຳດື່ມຫນື່ງລີດແຊ່ປະໄວ້ນື່ງຊົ່ວໂມງແລ້ວເລີ່ມກິນ. ວິທີກິນ: ໃຫ້ກີນຕາງນ້ຳ 3 ວັນ.

ແລ້ວເຊົາພັກຫນື່ງວັນຫລືຢຸດດືມ 1 ວັນ ແລ້ວຈື່ງດືມຕໍ່ໄປ. ເຮັດແນວນີ້ໄປຮອດສອງອາທິດຈະດີຂື້ນທັນຕາແລ. ແນະນຳ: ໃຫ້ແຊ່ໃສ່ຫມໍ້ດີນຫລືຈອກແກ້ວແລະໂອທອງເຫລືອງຍິ່ງດີໄວແທ້ແລ.

ອາຈານລົງບອກເພື່ອໃຫ້ລູກຫລານເກັບກຳເອົາຄວາມຮູ້ອັນນີ້ໄປເພື່ອສືບທອດຕໍ່ໆໄປ. ຢາລືມກົດຕິດຕາມ ແລະ ຖືກໃຈເພຈເຮົານະ. ທ້າຍນີ້ຂໍໃຫ້ຜູ້ອ່ານທຸກທ່ານໄດ້ບຸນນຳກັນເດີສາທຸໆໆໆຈິດໃຈຈົ່ງເປັນບຸນເປັນກຸສົນດວ້ຍເທີ້ນຯ

Lao News Time | ເວລາຂ່າວ ສຳລັບທ່ານ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.