ແຈ້ງການ ປິດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຊົ່ວຄາວ… ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ລາວ.

??ແຈ້ງການ ປິດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຊົ່ວຄາວ… ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ 2565.

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່, ສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ຫ້ອງແລກປ່ຽນຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດ.

??ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການ ນັບແຕ່ວັນທີ 13-17/04/2022

??ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິໃນວັນຈັນ, ວັນທີ 18/04/2022

#ໝາຍເຫດ: ຕູ້ ATM, BCEL One & BCEL i-Bank ສາມາດບໍລິການໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.?ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ.

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ?

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:☎️ 1555 ? ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne.

?ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:? www.bcel.com.laFB: BCEL Bank, BCEL PromotionIG: BCEL BankYoutube: BCEL Channelທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *