ຖິ້ມເດັກລົງໃນນ້ໍາ ສາເຫດ ເດັກນ້ອຍຮ້ອງໄຫ້ຕະຫຼອດຄືນ. ບໍ່ໄດ້ນອນ.

ຖິ້ມເດັກລົງໃນນ້ໍາ ສາເຫດ ເດັກນ້ອຍຮ້ອງໄຫ້ຕະຫຼອດຄືນ. ບໍ່ໄດ້ນອນ.

😡 ຊີວິດນີ້ບໍ່ມີລູກອີກແລ້ວ. ຄຳວ່າມີລູກເມື່ອເຈົ້າພ້ອມບໍ່ສາມາດຢູ່ກັບມັນ. ເນື່ອງຈາກວ່ານາງບໍ່ເຄີຍຈະກຽມພ້ອມ ບໍ່ຄວນເກີດຂຶ້ນ Add ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າລູກຊາຍ. Admin ຫມາຍເຖິງແມ່ຂອງມັນ..

ສົງສານລູກທີ່ເກີດຈາກແມ່….. ຈາກນັ້ນຕ້ອງຕາຍ ເພາະ​ວ່າ…… ເປັນຂອງແມ່ອີກແລ້ວ 🙄🙄ບໍ່ມີຄໍາທີ່ຈະສາບແຊ່ງ.

Cr.Thairath ຂ່າວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.