ຈາກເຫດປະກາດຕາມຫາໃນມື້ກ່ອນ ຕອນນີ້ພົບນ້ອງ ນຳ້ຕານ ແລ້ວໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ.

ຈາກເຫດປະກາດຕາມຫາໃນມື້ກ່ອນ ຕອນນີ້ພົບນ້ອງ ນຳ້ຕານ ແລ້ວໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ.

ຈາກຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ພວກເຮົາປະກາດຕາມຫາໃນມື້ກ່ອນ ນ້ອງ ນ້ຳຕານ ອາຍຸ 5 ປີ ທີ່ ຕອນນີ້ພົບນ້ອງແລ້ວ ແຕ່ນ້ອງໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຄອບຄົວນ້ອງເດີ ຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານນ້ອງໄປສູ່ສຸຄະຕິເດີ.

ສາເຫດການເສຍຊີວິດຂອງນ້ອງແມ່ນ ຕົກຫນອງນ້ຳແຖວບ້ານນ້ອງ.

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *