ຈັບໄດ້ແກ້ງປອມຕົວເປັນບໍລິສັດຫວຍເພື່ອຫລອກລວງຄົນໃຫ້ຊື້ 6 ຕົວເລກ.

🤜🤜🤜ພວກເຮົາຢູ່ໃນພາລະກິດພິເສດ🤛🤛🤛

ຈັບວັດຖຸບາງອັນທີ່ປອມຕົວເປັນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາເພື່ອຫລອກລວງຄົນໃຫ້ຊື້ 6 ຕົວເລກຊະນະ.

👏👏👏 ຢຶດເງິນສົດ ແລະ ຫຼັກຖານ 2 ຕື້ກວ່າກີບ.

👏👏👏👉🏻👉🏻👉🏻 ໃຜທີ່ເຄີຍເສຍເງິນກະລຸນາສົ່ງຂໍ້ມູນລວມທັງ (ຮູບໃບຮັບເງິນ + ຊື່ + ທີ່ຢູ່ + ເບີໂທລະສັບ + ເລກບັນຊີ).

ພວກເຮົາຈະເຮັດເອກະສານຄືນເງິນໃຫ້ທຸກຄົນ.

🤚ຄວາມສົນໃຈ🤚: ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.