ເດັດຂາດ! ຫ້າມຈັດງານ ຫ້າມເປີດສະຖານບັນເທີງ.

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ແຈ້ງການ ຂໍ້ຫ້າມເດັດຂາດ ໄລຍະ 5-30 ເມສາ 2022.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *