ແບບນີ້ ໄອເດຍດີສຸດ ອາກາດຮ້ອນ ບໍ່ເປັນບັນຫາອີກຕໍ່ໄປ.

ແບບນີ້ ໄອເດຍດີສຸດ ອາກາດຮ້ອນ ບໍ່ເປັນບັນຫາອີກຕໍ່ໄປ.

ມາເບິ່ງວົງການກິລາເປັນສະໜາມກິລາ ທີ່ປະເທດ ກາຕ້າ.

ທີ່ກໍາລັງສ້າງສະໜາມບານເຕະ ທີ່ຕິດແອໃນໂຕສະໜາມ ຫາກະເຄີຍເຫັນ ແລະ ເປັນ ໄອເດຍມາໃໝ່.

ແບບເຢັນກັນທົ່ວນັກເຕະ ບໍ່ເໝື່ອຍ ແລະ ມີແຮງແລ່ນອີກ ແບບນີ້ນະ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.