ແມ່ແຕງໂມ ຄິດເຖິງລູກຫຼາຍ.

ດ້ານ “ແມ່ແຕງໂມ” ເຜີຍເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີຕໍ່ “ແຕງໂມ” ວ່າ ຮູ້ສຶກເສຍໃຈຫຼາຍ ກ່ອນຈະມາຫາຕຳຫຼວດກໍ່ຈະບອກກັບລູກຢູ່ຕະຫຼອດເວລາວ່າຂໍໃຫ້ ຈົບລົງໄດ້ດ້ວຍດີ.

ທຸກໆມື້ກໍ່ຈະຄິດເຖິງລູກຢູ່ຕະຫຼອດເວລານຶກຄິດວ່າເປັນຫຍັງເລື່ອງແບບນີ້ຕ້ອງເກີດຂຶ້ນກັບລູກ ບາງທີມານັ່ງຈ້ອງຮູບແຕງໂມຢູ່ຫຼາຍນາທີ.

ໂດຍຄິດວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຈາກແມ່ໄປທັງໆທີ່ອະນາຄົດກຳລັງໄປໃນທາງທີ່ດີ ແມ່ຂໍເວົ້າເທົ່ານີ້ ແມ່ຈະຮ້ອງໄຫ້.

ເປີດປະຫວັດ “ພະນິດາ ສິລະຍຸດທະໂຍທິນ” ແມ່ “ແຕງໂມ ນິດາ” ນ້ອຍຄົນຈະຮູ້ ດີກີບໍ່ທຳມະດາ.

ຈາກເຫດການພັດຕົກຈາກສະປີດໂບ໊ດ ຂອງນັກສະແດງສາວ “ແຕງໂມ ນິດາ ພັດຊະລະວີລະພົງ”

ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກ “ພະນິດາ” ຫຼື ພະນິດາ ສິລະຍຸດທະໂຍທິນ ໃນຖານະແມ່ຂອງນັກສະແດງສາວຜູ້ລ່ວງລັບ.

“ແຕງໂມ ນິດາ” ແລະເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຢາກຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງຈາກແມ່ “ພະນິດາ” ອອກລາຍການໂຫນກະແສ.

ຕ້ອງບອກວ່າດີກີຄວາມງາມບໍ່ແພ້ລູກສາວຈົນຫຼາຍຄົນໃຫ້ຄວາມເຫັນໄຜໃນທິດທາງດຽວກັນວ່າ “ລູກໄມ້ຫຼົ່ນໃຕ້ຕົ້ນ”

ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວນ້ອຍຄົນທີ່ຈະຮູ້ວ່າໃນອະດີດ “ແມ່” ພະນິດາ ເຄີຍໂລດແລ່ນຢູ່ໃນວົງການບັນເທິງໃນຖານະນາງເອກ.

ແລະນາງແບບໃນຍຸກທີ່ໂທລະທັດຍັງເປັນສີ ຂາວ-ດຳ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *