ດ່ວນ ສະຫະລັດອາເມລິກາພົບໂຄວິດສາຍພັນໃໝ່.

ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃຫມ່! ລູກປະສົມລະຫວ່າງ ໂອມິຄອນສາຍພັນ BA.1 ກັບ BA.2

ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວັນທີ 1 ເມສາ 2022 ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລູກປະສົມ ທີ່ມີຊື່ວ່າ XE ເຊິ່ງເປັນເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ແຜ່ລະບາດໄດ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ.

ເຊື້ອໃຫມ່ນີ້ເປັນເຊື້ອປະສົມລະຫວ່າງ ໂອມິຄອນສາຍພັນ BA.1 ກັບ BA.2, ມັນສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ໄວກວ່າສາຍພັນ BA.2 ເຖິງ 10%, ເຊິ່ງອົງກອນອະນາໄມໂລກໄດ້ແຈ້ງວ່າ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ພົບເຊື້ອລູກປະສົມດັ່ງກ່າວ.

ອົງກອນອະນາໄມໂລກ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ຈົນກວ່າຈະສາມາດກວດສອບຄວາມແຕກຕ່າງ, ການແຜ່ເຊື້ອ, ລັກສະນະຂອງອາການ ແລະ ລວມໄປເຖິງຄວາມຮຸນແຮງຂອງເຊື້ອໄດ້ເຊື້ອ XE ຍັງຄົງຈັດຢູ່ໃຫ້ເຊື້ອໂອມິຄອນສາຍພັນຍ່ອຍ ແລະ ເປັນສາຍພັນເຝົ້າລະວັງຢ່າງໃກ້ຊິດເຖິງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສາທາລະນະສຸກ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: https://bit.ly/37aWG1q

ຄວາມແຕກຕ່າງ ໂອມິຄອນສາມສາຍພັນ:https://bit.ly/3uONHej

ຈາກ: InsideLaos.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *