ເຖິງລູກຄ້າ ລາວ ໂທລະຄົມ.

ເຖິງລູກຄ້າ ລາວ ໂທລະຄົມ (ເບີຫລັກ 5)ເນື່ອງຈາກວ່າ ປັດຈຸບັນ ໃນທ້ອງຕະຫລາດ ໄດ້ມີບາງຮ້ານຄ້າໄດ້ຂາຍບັດຕື່ມເງິນຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ແພງກວ່າ ລາຄາທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນພານບັດ ທາງເຮົາ.

ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຊາຍວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ເຮົາບໍ່ໄດ້ມີການປັບຂຶ້ນລາຄາ ບັດຕື່ມເງິນ ແຕ່ຢ່າງໃດແລະ ຍັງຄົງຮັກສາ ລາຄາເກົ່າຕາມກຳນົດຂອງລະບຽບ.

ຈາກກະຊວງທີ່ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງແຈ້ງການ ໃຫ້ລູກຄ້າ ຮັບຮູ້ ວ່າຍັດຕື່ມເງິນທຸກປະເພດແມ່ນຍັງເປັນລາຄາເກົ່າ ແລະ ແນະນຳ ລູກຄ່າເລືອກຊື່ ບັດຕື່ມເງິນ ທີ່ຂາຍຕາມລາຄາ ທີ່ກຳນົດໄວ້.

ລູກຄ້າ ສາມາດແຈ້ງຕຳແໜ່ງ ຮ້ານຄ້າ ທີ່ຂາຍເກີນລາຄາ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ທຸກເວລາ, ໂດຍສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າມາທາງອິນຊ໋ອກ ຫຼື ໂທ 101.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *