ຫຼວງພະບາງອອກແຈ້ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ຫຼວງພະບາງອອກແຈ້ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ອອກມາແລ້ວ ແຈ້ງການຂອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໃນການຫຼິ້ນບຸນປີໃໝ່ລາວ. ບຸນແມ່ນມີພຽງແຕ່ພິທີຂອບໄຂ່ວເທົ່ານັ້ນ. ພິທີສົງນ້ຳພະຕາມວັດແຫ່ງຕ່າງໆ ແຕ່ວັນທີ 14-19 ຫຼິ້ນນ້ຳໄດ້ ແຕ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 5 ໂມງແລງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *