ໂອມິຄຣອນຮອບມີ້ມາແຮງອີ່ຫຼີລະວັງເດີພີ່ນ້ອງ.

ຄອບຄົວໃດມີລູກນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ໝັ່ນສັງເກດ??ໂອມິຄຣອນຮອບມີ້ມາແຮງອີ່ຫຼີລະວັງເດີພີ່ນ້ອງ✌

ອາການໜ້າເປັນຫ່ວງເດີ້ ພໍ່ແມ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ລູກໆ ຢ່າຖີຶເບົາຫຼາຍ.

ຂອບໃຈ ຈອມແຈ້ງ ຄຼິລນິກ ທີ່ລວບລວມອາການເດັກຕິດໂອໄມຄຣອນ ມາແບ່ງປັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວິທີການຮັກສາລູກນ້ອຍເພີ່ມຂີຶ້ນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *