ປ່າຕິໂທ່! ໝາກເຫັບຕົກໝວ່ຍສຳໄຂ່ເປັດ.

ປ່າຕິໂທ່! ໝາກເຫັບຕົກໝວ່ຍສຳໄຂ່ເປັດ.

ທ້າຖືກຫົວຕາຍແທ້.

(ຕ່າງປະເທດ)??⛈️?️⛈️

@ຄອນ ດ້ວງຫມາກພ້າວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *