ຂ່າວດີ ໄປເດີ ຮຽນຟຣີ.

ປະກາດຮັບສະໝັກເຂົ້າຮຽນຟຼີ40ວັນ ອາຊີບຊ່າງວິກຜົມ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກທັນທີ👍👍

ສະຖານທີ່ຮັບສະໝັກເລະເປີດຮຽນ: ສູນຊາວໜຸ່ມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ🛵🚘ຕັ້ງຢູ່:ບ້ານໂພນສະຫວ່າງເໜືອ ນະຄອນໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຄ້ອຍຫຼັກ6 ຫຼັງຊ່ວຍສາອາກອນ.

ເອກະສານປະກອບ:ກັອບປີ້ສຳມະໂນຄົວແລະໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ຫຼືບັດປະຈຳຕົວກໍ່ໄດ້📞📞 0️20059595479 👈02096808444 👈020 97744249🎉🎉🎉ຮຽນຈົບ40ວັນແລ້ວ ບໍລິສັດ ລາວຄວາລີຕີມາຮັບເຂົ້າໄປເຮັດວຽກທັນທີ່.

ສະຖານທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກ:ບໍລິສັດລາວຄວາລີຕີ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ🚕🚐ຕັ້ງຢູ່:ບ້ານອຸດົມວິໄລ ນະຄອນໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕໍ່ໜ້າຕະຫຼາດຫຼັກ8ຮ່ອມທາງເຂົ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ.

ນະໂຍບາຍຕອນຮຽນໄລຍະ40ວັນມີດັ່ງນີ້:👩‍🏫👩‍🏫ຮຽນຟຼີ ໄລຍະຮຽນ 40ວັນ ອຸປະກອນການຮຽນຟຼີແຕ່ບໍ່ມີເງິນເດືອນໃຫ້🏠ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່ຟຼູີພ້ອມເຄື່ອງບ່ອນນອນແລະເຂົ້າກິນຟຼີ3ຄາບແຕ່ບໍ່ມີອາຫານໃຫ້.

ນະໂຍບາຍລາຍໄດ້ຢູ່ບໍລິສັດລາວຄວາລີຕີມີດັ່ງນີ້:🔥🔥ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນແຕ່1-3ເດືອນແມ່ນ 1,550,000ກີບ🔥🔥ເງິນເດືອນເຮັດວຽກ4ເດືອນຂຶ້ນໄປແມ່ນ1,600,000ກີບ💥💥ເງິນຜະລິດເລີ່ມຕົ້້ນ: 200,000-400,000ກີບ💥💥ເງິນຜະລິດເຮັດໄດ້4ເດືອນຂຶ້ນໄປແມ່ນ:500,000-2,500,000ກີບ🔥🔥ເງິນປການເຮັດວຽກຂຶ້ນໃຫ້ປີລະ25000ກີບເບີກໃຫ້ທຸກເດືອນ.

ນະໂຍບາຍການເປັນຢູ່ ຢູ່ບໍລິສັດລາວຄວາລີຕີສາຂາ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດມີຫໍພັກໃຫ້ຢູຟຼີພ້ອມເຄື່ອງບ່ອນນອນໃຫ້ຟຼີ ໃຊ້ນ້ຳໃຊ້ໄຟຟຼີ ເຂົ້າກິນຟຼີ3ຄາບ ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງແອນັ່ງເຮັດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.