ບໍ່ເຊື່ອກະຢ່າລົບລູ່ເດີໜີ້ວກັບຫວ້ານຖືກຄົນໃສ່ສົມພໍໄປໂຮງໝໍໃສກະບໍ່ເຊົາ.

ບໍ່ເຊື່ອກະຢ່າລົບລູ່ເດີໜີ້ວກັບຫວ້ານຖືກຄົນໃສ່ສົມພໍໄປໂຮງໝໍໃສກະບໍ່ເຊົາ.

ວີທີຮັກສາຄົນຖີຶກໃສ່ຂອງ ແມ່ນຄວາມເຊີຶີ່ອມີມາແຕ່ບູຮານ ສີຶບທອດມາເຖິງປັດຈຸບັນ.

ຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຄຼິບທີ່ແຊ໌ບໍ່ໄດ້ມີເຈຕະນາບໍ່ດີ ພຽງແຕ່ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນ.

ຊົມຄຼິບ 1.

ຊົມຄຼິບ 2.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *