ພົບເຫັນຊ່ວຍແຈ້ງ..!! ອອກບ້ານມາເຮັດວຽກຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ແລ້ວຂາດການຕິດຕໍ່ ຄອບຄົວເປັນຫ່ວງຫຼາຍ.

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ປະກາດຕາມຫາອ້າຍຊື່ ທ້າວ ອຸ່ນ ສີມອົມ ອາຍຸ 23 ປີ ຢູ່ບ້ານຜ້າຕ້ອງລົມ, ເມືອງນານ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ເປັນລູກຂອງ ທ້າວ ແສງ, ນາງເອັງ ຜູ້ກ່ຽວອອກຈາກມາເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປັດຈຸບັນຂາດການຕິດຕໍ່ 3 ເດືອນແລ້ວ ທາງຄອບຄົວເປັນຫ່ວງຫາຍ ຖ້າໃຜພົບເຫັນຮູ້ຈັກຊ່ວຍບອກລາວຕິດຕໍ່ກັບບ້ານດ້ວຍ ຂໍຂອບໃຈ.

ນ້ອງຊາຍຜູ້ກ່ຽວ.

ເຟສບຸກນ້ອງຊາຍຜູ້ກ່ຽວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *