ອັນຕະລາຍແທ້ໆ..!! ແມ່ໆຮັກລູກນ້ອຍຮີບອ່ານດ່ວນ ຄວນລະມັດລະວັງເວລາປ້ອນເຂົ້າລູກ.

ຈາກໂພສຊື່ Mom Care Spa ຮັບຄໍ້າກຳ ໄດ້ໂພສວ່າ: ຂ່າວດ່ວນ ຄວນອ່ານ.

ຂໍໃຫ້ແມ່ໆລະມັດລະວັງຈາກການປ້ອນເຂົ້າລູກແມ່ນີ້ແຕະເຂົ່າເພື່ອປ້ອນລູກດ້ວຍແຜ່ນແຕະ ທີ່ເປັນຕານ່າງເຫລັກ ແຕ່ອາດບໍ່ສັງເກດວ່າ ເສັ້ນໄຍ ເຫລັກນ້ອຍໆ ໄດ້ເຂົ້າໄປປົນເຂົ້າຕົ້ມເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າຮູຄໍລູກຈົນເກືອບເອົາບໍ່ທັນສັນນິຖານວ່າ:

ອາດແມ່ນແຜ່ນແຕະເຂົ້ານັ້ນຖືກໃຊ້ງານແລ້ວເຂົ້າໝ້ຽງ ຈົນມີເສັ້ນໄຍເຫລັກນ້ອຍໆ ຂາດອອກມາແລ້ວຕົກໃສ່ ຫຼື ອາດເປັນຝອຍທອງທີ່ລ້າງຖ້ວຍ ຕົກໃສ່ ( ຍ້ອນພັດສະດຸເປັນເຫລັກເມື່ອ ເຈີສານອາຫານ ອາດເຂົ້າໝ່ຽງໄດ້ ແມ່ເລີຍເອົາຝອຍທອງໄປລ້າງ ).

ແຕ່ເປັນອັນໃດກະຕາມ ແຕ່ກະຄວນລະມັດລະວັງເດີ່ ແມ່ໆ#

ຂ່າວສານ : ຈາກປະເທດຫວຽດນາມ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *