ໂອກາດດີມາແລ້ວ ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ ຂະແໜງ: “ຕັດຫຍິບ” ມີທີ່ພັກໃຫ້ຢູ່ກິນຟຮີ.

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຂະແໜງ: “ຕັດຫຍິບ”

ເປີດຮັບສະໝັກແລ້ວ!!!ະ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 020 2803 9811, 7668 9995

ໝາຍເຫດ: ປິດຮັບວັນທີ 30/03/2022

ຮັບສະໝັກ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຝຶກງານຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຂະແໜງຕັກຫຍິບ  ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1200 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ.

-ເພດຍິງອາຍຸ 20 – 35 ປີ.

-ມີປະສົບການດ້ານຕັດຫຍິບ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ

-ມີສະຫວັດດີການ , ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ໂອທີໃຫ້.

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ທີ່ 020 2803 9811, 7668 9995

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *