ສຸດເສົ້າ!!ຫາອອກລົດມາໃຫມ່ໆ ຫລົງຄັນເລັ່ງພຸ່ງຕຳເດັກປ້ຳ ຂາຂາດຄາທີີ.

ສຸດເສົ້າ!!ຫາອອກລົດມາໃຫມ່ໆ ຫລົງຄັນເລັ່ງພຸ່ງຕຳເດັກປ້ຳ ຂາຂາດຄາທີ.

ຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງຂັບລົດເກັ໋ງເຕີມນ້ຳມັນຢູ່ປ້ຳນ້ຳມັນແຫ່ງໜຶ່ງໃນເຂດບາງຂຸນທຽນ.ພົບເຫັນລົດເກັ໋ງປ້າຍແດງອີກຄັນສົ່ງຜົນໃຫ້ພະນັກງານໃສ່ນ້ຳມັນ.

ດັ່ງນັ້ນ,ພະນັກງານໃສ່ນ້ຳມັນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ຂາຊ້າຍຈີກຂາດ.ພະນັກງານໃສ່ນ້ຳມັນ ກ່າວ ຄົນຂັບລົດເພດຍິງ ຫລັງ​ຈາກ​ເກີດ​ອຸບັດ​ເຫດ​ແລ້ວ ລາວ​ກໍ​ລົງ​ມາ​ຮ້ອງ​ໄຫ້​ແລະ​ຂໍ​ໂທດ.

.ຄາດ​ວ່າ​ຜູ້​ກໍ່​ເຫດ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຄຸ້ນ​ເຄີຍ​ກັບລົດ(ຫາກໍຮຽນຂັບ)​ຍຽບ​ເບຣກ-​ຄັນ​ເລັ່ງພຸ່ງໃສ່ໃນຂະນະທີ່ເຕີມນ້ຳມັນ.

ແລະເພຈເຟສບຸກຂອງພະນັກງານຂາຍລົດຢູ່ບໍລິເວນຂົງເຂດນັ້ນ ຫາກໍໄດ້ໂພສລົງຮູບຂາຍລົດດັ່ງກວ່າອອກໃນມື້ນັ້ນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *