ນັກໂທດ ຢູເຄຼນ ກັບຄຳສາລະພາບ ພວກເຂົ້າຖືກທາງການບັງຄັບໄຫ້ຈັບປືນເຂົ້າສູ່ສະໜາມ ຄືທາງເລືອກດຽວທີ່ພວກເຂົາມີ.

ນັກໂທດ ຢູເຄຼນ ກັບຄຳສາລະພາບ ພວກເຂົ້າຖືກທາງການບັງຄັບໄຫ້ຈັບປືນເຂົ້າສູ່ສະໜາມ ຄືທາງເລືອກດຽວທີ່ພວກເຂົາມີ.

ນັກໂທດ ຢູເຄຼນ ກັບຄຳສາລະພາບ ພວກເຂົ້າຖືກທາງການບັງຄັບໄຫ້ຈັບປືນເຂົ້າສູ່ສະໜາມ ຄືທາງເລືອກດຽວທີ່ພວກເຂົາມີ.

ນັກໂທດ ຢູເຄຼນ ກັບຄຳສາລະພາບ ພວກເຂົ້າຖືກທາງການບັງຄັບໄຫ້ຈັບປືນເຂົ້າສູ່ສະໜາມ ຄືທາງເລືອກດຽວທີ່ພວກເຂົາມີ.

ຊົມຄລິບ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *